Posts tagged: เรือคายัค

พายเรือคายัค บ้านบ่อท่อ

ทัวร์พายเรือคายัค บ้านบ่อท่อ
* รถรับท่านยังโรงแรมที่พัก
* เริ่มต้นเข้าสู่วิถีธรรมชาติเป็นที่ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตที่รอให้ท่านมาศึกษา และสำรวจอย่างมากมาย ท่านพร้อมแล้วหรือยังเราจะพาท่านเข้าสู่โรงเรียนธรรมชาติ เพลิดเพลินกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
* เริ่มแรกด้วยการพายเรือคายัคลัดเลาะไปตามร่องน้ำระหว่างรากโกงกางที่มีความ อุดมสมบูรณ์ เรียนรู้การมีชีวิตที่เกื้อกูลกันในระบบนิเวศน์ของสรรพสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ในป่าโกงกาง ศึกษาบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นปูก้ามดาบ,ปลาลาติน,กุ้ง,หอย,ปู,ปลา, ลิงแสม,ค่างแว่นถิ่นใต้และนกนานาพันธุ์ ตื่นตาตื่นใจไปกับหินงอกหินย้อยอันงดงามในถ้ำมืดและถ้ำลอดเหนือ พบกับความสงบอย่างล้ำลึกฟังทิวไผ่ผาร้องเพลงต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเปรม ปรี เมื่อผ่านถ้ำเขาวงออกสู่ลากูนอันแสนสงบ
* ทานอาหารเที่ยงแบบปิกนิกพักผ่อนตามอัธยาศัยที่มีธรรมชาติลายล้อมชมป่าพรุ ธารน้ำ ภูธารา เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำ พักผ่อนตรงธารน้ำใสไหลเย็น
* เดินทางกลับยังที่พักโดยสวัสดิภาพ

พายเรือคายัค อ่าวท่าเลน

ทัวร์พายเรือคายัค (อ่าวท่าเลน)
* รถรับท่านยังโรงแรมที่พัก
* เดินทางสู่อ่าวท่าเลนพร้อมเรือคายัคคู่ใจในทริปนี้มุ่งหน้าพายเรือคายัค ลำน้อยสู่ดินแดนที่มีแต่ธรรมชาติปกคลุมและสิ่งที่ถูกสร้างมาพร้อมด้วย ธรรมชาติปราศจากสิ่งรบกวนอื่นใดนอกจากสายลมต้นน้ำและเหล่าสัตว์ต่างๆชม ธรรมชาติที่สวยงามของอ่าวท่าเลนที่มีแนวป่าโกงกางที่ยังคงแผ่ขยายกิ่งใบ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับอ่าวท่าเลนมากชึ้นเรื่อยๆทั้งนี้บางเวลาก็จะมี สัตว์ต่างๆอาทิฝูงลิงที่ออกมาทักทายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรพายเรือ ลัดเลาะตามซอกน้อยของป่าโกงกางสำรวจประติมากรรมที่ธรรมชาติได้สร้างไว้อย่าง ลากูนน้อยใหญ่มากมายที่รอให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจภายในอ่าวท่าเลนชมช่องแคบ แคนย่อนจุดที่สวยที่สุดของอ่าวท่าเลนแนวหน้าผาหินปูนที่โอบขนาบไปตลอดทาง ระหว่างการพายเรือคายัค
* นำท่านกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ