Posts tagged: เกาะพีพี

หมู่เกาะพีพี

ทัวร์หมู่เกาะพีพี
โดยเรือ Speed Boat ระยะเวลา 09:00-16:00 น.
* รถรับท่านจากโรงแรม เดินทาง สู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา
* ออกเดินทาง โดยเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่เกาะพีพีเล ผ่านเล่นน้ำ ดำน้ำ ชมปะการัง และฝูงปลามากมายที่อ่าวโละซามะ ล่องไปทะเลใน (lagoon) ที่อ่าวปิเละ ชมน้ำทะเลสีเขียวมรกตกับภูเขาหินปูนที่โอบล้อมรอบ ราวกับสวรรค์บนดินที่ถูกซ่อนไว้โดยธรรมชาติ
* มุ่งหน้าต่อไปยัง อ่าวมาหยาสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ระดับฮอลลีวู้ด เรื่อง The Beach ถ่ายภาพกับเวิ้งอ่าวตัดกับน้ำทะเลสีคราม หาทรายขาวละเอียด สนุกสนานกับการเล่นน้ำ พักผ่อนบนชายหาด
* แวะเล่นน้ำตรงอ่าวลิง ดำน้ำชมปะการังและฝูงปลานานาชนิด ผ่านชมถ้ำไวกิ้ง หรือถ้ำพญานาค ที่ได้รับการสัมปทานเก็บรังนนางแอ่น
* เดินทางถึงเกาะพีพีดอน รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารริมชายหาด จากนั้นเดินเล่นหรือเลือกซื้อของที่ระลึกบนเกาะพีพีดอน
* ออกเดินทางต่อไปยังอ่าวรันตี เล่นน้ำดำน้ำ ชมปะการังและฝูงปลาแหวกว่าย
* มุ่งหน้าสู่เกาะไผ่ เกาะที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดของหมู่เกาะพีพี อิ่มหนำกับการเล่นน้ำ ดำน้ำ หรือพักผ่อนบนชายหาด ฟังเสียงลมเสียงคลื่น จนหนำใจ
* เดินทางกลับถึงท่าเรือ ส่งท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ