Posts tagged: เกาะปันหยี

ล่องอ่าวพังงา

ทัวร์ล่องอ่าวพังงา(เจมส์บอนด์)
* รับท่านยังโรงแรมที่พักไปยังท่าเทียบเรือ ออกเดินทางไปยังจังหวัดพังงาชมทัศนีย์ภาพของจังหววัดกระบี่และพังงาสองข้างทางระหว่างเดินทาง
* เดินทางถึงท่าเรือ ลงเรือล่องตามสายน้ำ สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดท่ามกลางป่าโกงกาง ชมวิถีวิตของเหล่าสัตว์น้ำ แวะชมเขาพิงกัน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง James Bond 007 ชมความแปลกประหลาดของ เขาตะปู ล่องเรือผ่านถ้ำลอด และตื่นตาตื่นใจกับแนวผา และหุบเขา หรือเกาะที่มีรูปร่างแปลกแตกต่างออกไปตามจินตนาการ
* รับประทานอาหารกลางวันที่เกาะปันหยี หมู่บ้านกลางน้ำ ชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน หลังรับประทานอาหารเดินเล่นเลือกซื้อของฝากพื้นเมือง เดินทางกลับท่าเทียบเรือ
* นั่งรถเที่ยวชมวัดสุวรรณคูหา นมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ภายในถ้ำ ให้อาหารกับลิงแสนรู้ ที่จะลงมาทักทายกลุ่มนักท่องเที่ยว และรับอาหาร
* เล่นน้ำที่วนอุทยานสระนางมโนห์รา ป่าดงดิบหรือป่าฝน ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีลำธารไหลจากป่าต้นน้ำที่อยู่บนสันเขา ผ่านหุบเขาทั้งพื้นที่ราบ และพื้นที่ต่างระดับทำให้เกิดน้ำตกขนาดเล็ก
* นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ