Posts tagged: เกาะทับ

ท่องทะเลกระบี่ ชมทะเลแหวก อันซีนไทยแลนด์

ทัวร์ท่องทะเลกระบี่ (4 เกาะ ) ชมทะเลแหวก อันซีนไทยแลนด์ โดยเรือ Speed Boat ระยะเวลา 09:00-14:00 น.
* รถรับท่านจากโรงแรม เดินทาง สู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา
* ออกเดินทางจากท่าเรือ โดยเรือ Speed Boat มุ่งหน้าไปยังทะเลแหวกอันซีนไทยแลนด์ ชมความงามของสันทราย
* ที่เชื่อมระหว่างเกาะไก่ และเกาะทับ ที่มาของชื่อเกาะ เดินเล่นพร้อมถ่ายรูป ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
* เดินทางไปชมความงามของเกาะไก่ (เกาะที่มีสัญญาลักษณ์เป็นรูปหัวไก่) สนุกกับการดำน้ำดูปลาสวยงาม เช่นปลาลายเสือ ปลานีโม่ พักรับประทานอาหารเที่ยงบนเกาะ
* เดินทางต่อไปยังเกาะปอดะ ซึ่งเป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวสะอาด น้ำทะเลใส ฝูงปลามากมาย สนุกกับการเล่นน้ำหรือพักผ่อนบริเวณชายหาด พร้อมกับเก็บภาพสวยๆไว้เป็นที่ระลึก
* ออกเดินทางไปยังถ้ำพระนาง ชมความงามของถ้ำพระนาง ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวเรือและผู้คนทั่วไป ทั้งยังเป็นจุดปีนผาที่สวยงามระดับโลกอีกด้วยสนุกกับการเล่นน้ำ พักผ่อนริมหาดทราย
* เดินทางกลับ ถึงที่พักโดยสวัดิภาพ