Posts tagged: อ่าวท่าเลน

พายเรือคายัค อ่าวท่าเลน

ทัวร์พายเรือคายัค (อ่าวท่าเลน)
* รถรับท่านยังโรงแรมที่พัก
* เดินทางสู่อ่าวท่าเลนพร้อมเรือคายัคคู่ใจในทริปนี้มุ่งหน้าพายเรือคายัค ลำน้อยสู่ดินแดนที่มีแต่ธรรมชาติปกคลุมและสิ่งที่ถูกสร้างมาพร้อมด้วย ธรรมชาติปราศจากสิ่งรบกวนอื่นใดนอกจากสายลมต้นน้ำและเหล่าสัตว์ต่างๆชม ธรรมชาติที่สวยงามของอ่าวท่าเลนที่มีแนวป่าโกงกางที่ยังคงแผ่ขยายกิ่งใบ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับอ่าวท่าเลนมากชึ้นเรื่อยๆทั้งนี้บางเวลาก็จะมี สัตว์ต่างๆอาทิฝูงลิงที่ออกมาทักทายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรพายเรือ ลัดเลาะตามซอกน้อยของป่าโกงกางสำรวจประติมากรรมที่ธรรมชาติได้สร้างไว้อย่าง ลากูนน้อยใหญ่มากมายที่รอให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจภายในอ่าวท่าเลนชมช่องแคบ แคนย่อนจุดที่สวยที่สุดของอ่าวท่าเลนแนวหน้าผาหินปูนที่โอบขนาบไปตลอดทาง ระหว่างการพายเรือคายัค
* นำท่านกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ