Posts tagged: บ้านบ่อท่อ

พายเรือคายัค บ้านบ่อท่อ

ทัวร์พายเรือคายัค บ้านบ่อท่อ
* รถรับท่านยังโรงแรมที่พัก
* เริ่มต้นเข้าสู่วิถีธรรมชาติเป็นที่ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตที่รอให้ท่านมาศึกษา และสำรวจอย่างมากมาย ท่านพร้อมแล้วหรือยังเราจะพาท่านเข้าสู่โรงเรียนธรรมชาติ เพลิดเพลินกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
* เริ่มแรกด้วยการพายเรือคายัคลัดเลาะไปตามร่องน้ำระหว่างรากโกงกางที่มีความ อุดมสมบูรณ์ เรียนรู้การมีชีวิตที่เกื้อกูลกันในระบบนิเวศน์ของสรรพสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ในป่าโกงกาง ศึกษาบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นปูก้ามดาบ,ปลาลาติน,กุ้ง,หอย,ปู,ปลา, ลิงแสม,ค่างแว่นถิ่นใต้และนกนานาพันธุ์ ตื่นตาตื่นใจไปกับหินงอกหินย้อยอันงดงามในถ้ำมืดและถ้ำลอดเหนือ พบกับความสงบอย่างล้ำลึกฟังทิวไผ่ผาร้องเพลงต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเปรม ปรี เมื่อผ่านถ้ำเขาวงออกสู่ลากูนอันแสนสงบ
* ทานอาหารเที่ยงแบบปิกนิกพักผ่อนตามอัธยาศัยที่มีธรรมชาติลายล้อมชมป่าพรุ ธารน้ำ ภูธารา เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำ พักผ่อนตรงธารน้ำใสไหลเย็น
* เดินทางกลับยังที่พักโดยสวัสดิภาพ