Speed Boat Charter ราคาเช่าเหมาลำเรือเร็ว

ราคาเช่าเหมาลำเรือเร็ว

บริษัท อ่าวนางโฟโต้ทราเวล มีเรือเร็วนำเที่ยวหลายขนาดไว้คอยบริการ ด้วยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ได้รับใบอนุญาตจากการท่องเที่ยว และคนขับเรือผู้ชำนาญเส้นทางทะเลที่มีใบอนุญาตจากกรมเจ้าท่า

ที่นั่ง/เส้นทาง 4 เกาะ หมู่เกาะห้อง หมู่เกาะพีพี 4 เกาะ + หมู่เกาะห้อง
15 ที่นั่ง (225HP x 1 เครื่อง) 9,000- 11,000- 13,000- 13,000-
20 ที่นั่ง (250HP x 1 เครื่อง) 9,500- 12,000- 13,500- 13,500-
25 ที่นั่ง (200HP x 2 เครื่อง) 12,000- 14,000- 18,000- 18,000-
36 ที่นั่ง (225HP x 2 เครื่อง) 14,000- 16,000- 19,000- 19,000-
40 ที่นั่ง (250HP x 2 เครื่อง) 16,000- 19,000- 23,000- 23,000-
50 ที่นั่ง (225HP x 3 เครื่อง) 20,000- 26,000- 30,000- 30,000-

ค่าบริการนี้ รวม รายการดังต่อไปนี้; ค่าน้ำมัน, กัปตัน, ลูกเรือ, เสื้อชูชีพ + หน้ากากดำน้ำ, น้ำดื่ม น้ำแข็ง, ผลไม้ตามฤดูกาล, ประกันภัยทางทะเล, ชุดปฐมพยาบาล

ค่าบริการนี้ ไม่รวม รายการดังต่อไปนี้; มัคคุเทศก์, อาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติ

Comments are closed.